Gramix starter NPK műtrágyák a Fertilia tavaszi ajánlatában

2013. Febr. 6. 12:57

Startertrágyázással a csírázó, gyökeresedő növény kezdeti fejlődésének tápanyag ellátásáért.
A kezdeti fejlődés élettani összefüggéseit tekintve a foszfor a legfontosabb tápelem ebben a szakaszban.
 
 

A foszfornak pótolhatatlan szerepe a növény élettani folyamatainak energia rendszer működésében van. A legnagyobb energiát az osztódó szövetek, az újonnan képződő gyökércsúcsok és hajtáscsúcsok intenzíven fejlődő részei igénylik.
 
A növénytáplálás alapvető feltétele a talajban lévő foszfor megfelelő oldhatósága, az oldódás sebessége és a hidrogénfoszfát ionok talajon belüli mozgása, valamint az adszorbeált foszfát ionok mobilizációja és a szerves formák mineralizációja.
A hideg talajhőmérséklet a tápelemek közül a foszfor felvételét akadályozza legnagyobb mértékben, ami még inkább indokolja ezen tápelemre való odafigyelést.
 
A megfelelően elvégzett startertrágyázással nemcsak kezdeti gyorsabb fejlődést segítjük elő, de a korábbi zöldtömeg fejlődés következtében nő a talaj fedettsége, javul a vízháztartása, a növényzet aszálytűrő képessége jobb lesz. Nem utolsósorban termés és minőség növekedés érhető el.
 
A starter műtrágyázásnak kettős célja van:
 
1. Növények kezdeti fejlődéséhez szükséges foszfor biztosítása.
 
2. A tenyészidőszak tápelem szükségletének részbeni fedezése harmonikus tápanyag kijuttatással.
 
Az 1. esetben, ha hagyományosan, (alapműtrágyázás) felületre szórva már juttattunk ki P, K műtrágyát, s a talajunk tápelem ellátottsága e két elemre nézve jónak mondható, akkor magas foszfor tartalmú starter műtrágyát kell választani.
 
Erre megfelelőek a magas foszfor tartalmú Gramix NPK starter műtrágyáink.
 
A 2. esetben, ha csak starter kijuttatást tervezünk, ismerni kell adott terület tápanyag ellátottságát, s a szerint kell megválasztani az NPK műtrágya összetételt. Figyelemmel kell lenni a növény igényéhez igazodó harmonikus tápelem, makro-, mezo- és mikroelem sor kiadására.
 
A startertrágyázás különösen tavaszi vetésű kapás növényeinknél, a kukoricánál és a napraforgónál fontos.
 
Gramix NP és Gramix NPK starter műtrágya ajánlataink a fenti két növénykultúra indító trágyázásra kínálnak megoldást.
 
A kijuttatási módok alapján beszélhetünk a teljes terület kezeléséről (a hatóanyagokat a vetőágy készítő kombinátorozással lehet a felső 5-8 cm-es zónába bedolgozni), sorkezelésről, amikor lehetőségünk van a tápanyagokat a vetéssel egy menetben a mag mellé juttatni néhány centiméter távolságra. A szemenkénti vetőgépek starterműtrágya szóró egységgel vannak kiegészítve, ami a vetéssel egy menetben a mag mellé, vagy alá juttatja ki a granulált műtrágyát általában 150 kg/ha dózisban.
 
A korábbi, a talaj feltöltő műtrágyázására irányuló szaktanácsadói rendszerrel szakító, új, a növény igényét és a termőtalaj adottságait figyelembevevő többszintű szaktanácsadó programunkra alapozva adjuk egyedi tápanyag utánpótlási javaslatunkat, amelyben kiemelt szerepe van az indító, starterműtrágyázásra alkalmas Gramix NPK starter műtrágya termékkörünknek.

Gramix NP és Gramix NPK termékeinkkel két kutatóintézetben is történtek kísérletek
t__bl__zat.jpg
A kísérleti területek talajadottságai
 
Martonvásár
Foszforral „igen jól”(320-390 P2O5 mg/kg), cinkkel „gyengén”(0,9-1,6 cink mg/kg) ellátott erdőmaradványos csernozjom talaj.
 
Kompolt
pH:4.87, KA: 48, H% 2.04, P2O5: 92.7 mg/kg, K2O: 184 mg/kg, Zn: 1.71 mg/kg, Cu: 5.38 mg/kg, Mn: 237 mg/kg, Mg: 574 mg/kg
 
A kezeléseknek mind minőségi, mind termésnövelő hatása mindkét kultúrában mérhető volt, terméseredményeket az alábbi ábrák mutatják
 
kuk_t__bl.jpg
 napraf_t__bl.jpg

Az eredmények igazolták, hogy a Gramix NP, NPK műtrágyáink igen jó hatékonysággal alkalmazhatók a tavaszi vetésű növények indító trágyázására, mind teljes felületű, mind sorművelés kijuttatási technológia alkalmazásával. Használatukkal, s a jelenlegi termésátlagokkal, termény- és műtrágya árakkal számolva a ráfordítás többszörösét nyerjük vissza.

Hangsúly a növény specifikus mezo- és mikroelemeken
 
A kukoricánál különösen fontos a cink szerepe, mivel jelentős nagyságú területen mutatható ki az állományok kisebb-nagyobb cink hiánya, melyre a növény érzékenyen reagál. Hiányában a kukorica növekedése visszafogottá válik, károsodnak a generatív szervek, a virágképződés késik, esetleg el is marad.
A talajban a még jó cink ellátottság esetén is jelentkezhet relatív cink hiány, amit a foszfor-cink ion antagonizmus idéz elő.
 
A napraforgó számára a bór a kiemelt mikroelem, elsősorban a generatív folyamatokat szabályozza. Bór hiányában romlik a kötődés és torz kaszatok képződnek. A bórhiány tüneteit az aszálykár fokozza.
Ugyancsak jelentős napraforgónál a magnézium és kén mezoelem, melyek jelenléte a termés és olajtartalom növelés fontos tényezői.
 
A Gramix NP, Gramix NPK kukorica és napraforgó starter műtrágyáink a makro N, P, K elemek mellett magas mezo- és mikroelem tartalmúak, hatóanyagai jól oldódó formátumban vannak jelen, valamint nagy fontosságú optimális fizikai tulajdonságainak –mint a szemcseméret homogenitás, szemcseszilárdság- köszönhetően könnyen kijuttathatóak.