Első lépés a sikeres terméshez a biztonságos áttelelés!

2013. Júl. 9. 15:44


Hazánk szántó területének kb. 40 %-át a nyár végi és őszi vetésű repce és kalászosok foglalják el.
Ezen növényeink vetéséhez célszerű időben elvégeznünk a talajmunkákat. Az optimális vetési időtől való eltérés befolyásolhatja a növényeink csírázási-kelési esélyét, a jó begyökeresedést, aminek következménye a rossz télállóság és ez végső esetben terméscsökkenést eredményez.
 
 

Az elmúlt 1-2 évben érezhetően felélénkült az érdeklődés a repce- és búzavetéssel egy menetű starter műtrágyázási technológia iránt. A Fertilia Kft. a mag környezetében ható mikrogranulátum műtrágyák palettáján kínál hatékony megoldást növényspecifikus, Rizodyne talajaktivátort tartalmazó UMG MICRO BrassicaStart (repcére) és UMG MICRO TriticaStart (búzára) készítményeivel.
Ezen műtrágyáink hatékonyságát kutatási adatok is alátámasztják. 2012-ben együttműködés alakult ki cégünk, a Fertilia Kft., a Väderstad Kft. és a Szent István Egyetem Gépészmérnöki kara között a két őszi vetésű kultúra startertrágyázási kísérletének lefolytatására, aminek helyszínei Bognár István gazdálkodó Lengyeltóti térségben lévő földterületei.
 
A repcénél kombinált startertrágyázási technológiát alakítottunk ki, a vetéssel egy menetben a mag környezetébe közvetlen mikrogranulált UMG MICRO BrassicaStart, UMG MICRO StarterMax (20 kg/ha), a mag alá 7 cm talaj mélységben Gramix NPK 8-12-12 + mikroelem (220 kg/ha) starterműtrágya került.
 
Az ősz folyamán, a tél beállta előtt kétszer végeztünk repce állomány felvételezést, melynek adatait az alábbi táblázat mutatja:
 
 
táblázat_1.jpg
 
A számok önmagukért beszélnek, a repce állományban és egyedi mintáin is látványos volt az UMG MICRO BrassicaStart indító, gyökértömeg növelő és a következő talajszint Gramix NPK starter általi további tápanyag adagoló hatása.
Ismert, hogy a repce fejlődésének elején fontos a nagyszámú levélképződés, amely segíti a gyökérzetben a szénhidrátok felhalmozását, alapvető védelemként a kifagyás ellen. Az első felvételezési adatok tükrözik a kezelt parcellák kontrollhoz képesti 50 %-os levélhosszúság és 25–30 %-os levélszám többletét.
 
Ugyancsak kardinális kérdése a jó áttelelésnek a repce gyökérnyak átmérőjének nagysága.
Az ősz folyamán a 4. parcellán a kontrollhoz képest vetés után másfél hónappal 57 %-os, december elején 35 %-os a növekmény volt mérhető, így átlagosan mintegy 46 %-kal növelte a gyökérnyak átmérőt a Gramix NPK+UMG MICRO BrassicaStart kombinációval történő startertrágyázás.
 
Erre vonatkozóan az alábbi diagram mutatja be a mért értékeket:
 repce_gynyak_diagram.jpg
 
 Az őszi búza kísérleti parcellákon vizsgáltuk önmagában és külön-külön is a különböző típusú starter műtrágyák kezdeti fejlődést befolyásoló hatását.
Alábbi ábra a mikrogranulált termékeink gyökér hosszúság növelő hatását szemlélteti:
 Őszi búza gyökérhossz diagram_1.jpg
Kiemelkedő hatásként értékeljük a fenti eredményeket, hiszen az őszi gyökérerősség meghatározza a búza jó bokrosodását, ami alapvető feltétele a tavaszi tápanyag felvételnek.
2013 májusában többszöri határjárás során megmutatkozott az őszi indítás eredménye mindkét kultúrán. A repce táblán robosztus, 170-180 cm magas növények, átlag 12 oldal elágazással, nagy becőszámmal (500-600 db/tő) adták a pozitív aratási számokat
 
Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy az őszi vetésű növények esetében is termés meghatározó technológiai művelet a starter műtrágyázás. Kiemelkedő az eredmények tekintetében a két, Rizodyne talajaktivátor tartalmú UMG MICRO BrassicaStart és UMG MICRO TriticaStart fejlődést indító hatása.
 
• UMG MICRO TriticaStart Rizodyne talajaktivátorral* - kalászosok starter trágyázására:
 
A nitrogén és foszfor tartalma mellett kiemelten magas réz, mangán, cink mikroelemet tartalmaz.
Előnyös a használata
- száraz ősszel, amikor a hagyományos műtrágyák oldhatósága rossz
- ha a vetési idő valamilyen oknál fogva elcsúszik, amit a gyökeresedés fokozásával kívánunk behozni.
Kiemelt réz tartalma, melynek hiányára a kalászosok érzékenyek, hiánytünete már bokrosodáskor jelentkezhet. Ezért fokozott figyelmet kell fordítani a korai fejlődési fázisban jelenlétének biztosítására.
 
• UMG MICRO BrassicaStart Rizodyne talajaktivátorral*- magas foszfor, magnézium, kén és bór tartalmú, az őszi káposztarepce vetéssel egymenetű indító starter trágyázására kifejlesztett készítmény:
 
Alkalmazásával a repce gyorsabb fejlődését, valamint erőteljesebb, nagyobb gyökértömeget érünk el, ami fokozza a növény fagytűrő képességét és megalapozza a tavaszi egészséges oldalhajtások képződését.
A termék igazodik összetételével a repce kimagasló bór és kénigényéhez. A repce bór felvétele a termés nagyságától függően 300-400 g/ha, aminek egy részét célszerű ősszel kijuttatni, mert jelentősen hozzájárul a repce jó gyökeresedéséhez. A kén és a magnézium hozzájárul a kórokozókkal szembeni ellenálló képesség és fagytűrés növeléséhez.
 
*Rizodyne talajaktivátor
Szerves anyag tartalma különböző enzimeket, aminosavakat, cukrokat és glicint tartalmaz, amelyek a talajba kerülve a talajlakó mikroorganizmusok életfeltételeit nagymértékben javítják, így azok elszaporodnak. Ezáltal jelentősen megnő a talajaktivitás és a „rizoszféra hatás”, a rizoszféra határa kiterjed. Javul a tápanyagok mobilizálása és felvehetősége, ugyanakkor a hajszálgyökerek képződése megnő.